Advisering overheid

Lowijs advies ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten (op projectbasis of op basis van detachering) met vraagstukken die verband houden met agrarische bedrijven, in het bijzonder veehouderijen.

Te denken valt aan:

  • mogelijkheden woningbouw in verband met geurhinder veehouderijen
  • beoordeling van milieueffectrapportages
  • vergunningverlening
  • beoordeling van meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer
  • toezicht en handhaving.

Lowijs advies heeft ruime ervaring met ondersteuning op het gebied van de veehouderij, waardoor dit vakgebied specialisme is geworden.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn?

Relevante werkervaring:

Gemeente Nunspeet:
al meerdere jaren op interim basis verbonden aan de gemeente Nunspeet als adviseur veehouderij, zowel op het gebied van vergunningverlening als ruimtelijke ordening.

Diverse gemeenten en milieudiensten:
het geven van cursussen over de herziening van de milieuwet- en regelgeving, met name op het gebied van veehouderij.

Infomil:
het ondersteunen van de helpdesk Landbouw bij Infomil.

Ministerie van VROM:
studie naar de landbouw-AMvB’s in het kader van het project ‘Herziening Algemene Regels’.

Gemeenten Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Groesbeek, Lingewaard, Nijkerk, Putten, Rijnwaarden, Scherpenzeel en Uden:
vergunningverlening veehouderijen (inclusief MER-beoordeling).

Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Copyright © 2019 - Lowijs Advies

website gerealiseerd door

Woosh Webdesign