Advisering overig

Ook kun je bij Lowijs advies terecht voor niet buitengebied gerelateerde zaken op het gebied van milieu, bouw en ruimtelijke ordening.

Wij verzorgen met een scherpe blik:

  • een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  • een aanvraag omgevingsvergunning bouw
  • een wijziging van het bestemmingsplan
  • juridische procedures (bezwaar en beroep)

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn?

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit geldt voor alle bedrijven die activiteiten verrichten met (mogelijke) gevolgen voor het milieu. Welke milieuregels zijn voor jouw bedrijf van toepassing en wanneer moet er een melding worden gedaan?

Het doen van een melding kan via het Internet. Bij de melding moeten gegevens worden gevoegd, zoals:

  • gegevens over je bedrijf en/of specifieke bedrijfsactiviteiten;
  • een plattegrond- en situatietekening;
  • een rapport van akoestisch onderzoek, en
  • een rapport van bodemonderzoek.

Wijziging van het bestemmingsplan

Als een bouwplan of het gebruik van een gebouw op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, dan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Als de gemeente hieraan wil meewerken, wordt er om een zogeheten ruimtelijke onderbouwing gevraagd. Op basis van deze onderbouwing besluit de gemeente of het bestemmingsplan al dan niet kan worden gewijzigd.

Aan een wijziging van het bestemmingsplan zijn vaak (hoge) legeskosten verbonden. Om die reden is het verstandig om eerst een zogeheten principeverzoek in te dienen. Op basis van zo’n verzoek wordt duidelijkheid verkregen of de gemeente wil meewerken aan het wijzigen van het bestemmingsplan.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

Voor het bouwen van een bouwwerk is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bij het indienen van een aanvraag moeten de nodige gegevens worden gevoegd, zoals een plattegrond-, situatie- en doorsnedetekening en een tekening met details en aanzichten van het bouwwerk. Soms is ook een bodemonderzoek nodig.

Juridische procedures (bezwaar en beroep)

Ben je het niet eens met een besluit van bijvoorbeeld de gemeente? Dan is er de mogelijkheid van bezwaar en beroep. In een bezwaar- en beroepsprocedure wordt beoordeeld of de gemeente het juiste besluit heeft genomen.

In een zogeheten bestuursrechtelijke procedure heb je het recht om je te laten vertegenwoordigen door iemand. Dit hoeft geen advocaat te zijn.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn?

Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Copyright © 2019 - Lowijs Advies

website gerealiseerd door

Woosh Webdesign