Scholing en opleiding

Bert Lowijs is als docent verbonden aan Mibacu bv, een opleidingsbureau voor overheden op het gebied van omgevingsrecht.

Voor Mibacu verzorgt Bert opleidingen, cursussen en trainingen als het gaat om agrarisch milieurecht:

  • cursusdag agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit milieubeheer, waaronder glastuinbouw, kweken van gewassen op de volle grond, het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven en agrarische lozingen;
  • praktijkdagen veehouderijbedrijven: aan welke milieuregels moeten deze bedrijven voldoen?
  • meerdaagse cursus vergunningverlening Milieu en Veehouderij.

Meer informatie over deze cursus, praktijk- en actualiteitendagen is te vinden op de website van Mibacu.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn?

Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Copyright © 2019 - Lowijs Advies

website gerealiseerd door

Woosh Webdesign